Intézmény működésének jogszabályi háttere

  • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
  • 1/2000. (I. 07.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről
  • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
  • 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
  • 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról
  • 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről
  • Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005. (III.7.) számú rendelete, továbbá az ellátandó települések helyi rendeletei
  • Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli, és természetben nyújtott szociális ellátásokról.  

szechenyi 2020 logo