1. Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat
Célja a gyermekvédelmi problémákban érintett, továbbá a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló egyének/családok számára a Család- és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején kívül történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása.
A készenléti szolgálat egy állandóan hívható telefonszám (06-30/640-4281) biztosításával van megszervezve oly módon, hogy a készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítséget tudjon nyújtani vagy ilyen segítséget tudjon mozgósítani.

2. Kapcsolattartási ügyelet
Az intézmény a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára biztosít találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszínt.
A zavartalan együttlétre az intézmény székhelyén kerül sor a Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. szám alatt felügyelet, valamint szükség szerint tanácsadás mellett. A kapcsolattartás szombati napokon 9.00-13.00 óra között vehető igénybe.

3. Jogi tanácsadás
Az intézmény jogi tanácsadója (jogásza) nyújt tájékoztatást, illetve biztosít konzultációt az ügyfelek számára.
Pszichológiai tanácsadás
Az intézmény igazgatója (klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta) biztosítja a tanácsadást a Nagykanizsai Család-és Gyermekjóléti Központ kliensei számára előre egyeztetett időpontban.
Családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia
A tanácsadás előzetes egyeztetést követően vehető igénybe, szerdai napokon.
A szolgáltatásokért térítési díjat fizetni nem kell.