Tisztelt Látogatók!

A koronavírus miatt kialakult krízishelyzet kapcsán az alábbi gondolatokat szeretném megosztani Önökkel, mint klinikai szakpszichológus és pszichoterapeuta szakember, a Nagykanizsai Család-és Gyermekjóléti Központ Igazgatója:

Az egész világ egy súlyos krízishelyzetbe került a koronavírus elterjedése miatt. A vírus és az ettől való félelem vált uralkodóvá. Riasztó hatással van a testi, lelki egészségünkre és a szociális kapcsolati érintkezéseinkre. A legfontosabb törekvésünk a túlélés kell, hogy legyen. Ennek érdekében meg kell tanulnunk, de azonnal, alkalmazkodni az új élethelyzethez.

A „maradj otthon” nem egy hangzatos szlogen, hanem egy kötelezően betartandó viselkedés, amivel a magunk és mások életét védjük. Most láthatóvá válik, kiben, hogy működik az empátia, a lelki tartás, az alkalmazkodás ehhez a megváltozott élethelyzethez. Lelki erőt kér tőlünk és az utasítások legkomolyabb betartását.

El kell fogadnunk, hogy a maszkok és a kesztyűk védik a saját és mások egészségét. Önuralom, a szabályok tisztelete és betartása, nagy türelem kell. Olyan tulajdonságokat kell felhangosítanunk, amelyek az eddigi „harsány” viselkedésünk ellentétei. El kell csendesednünk, kellő alázattal viszonyulni a súlyosan kritikus élethelyzethez.

Ez a „láthatatlan ellenség” védekezésre, együttműködésre, embertársi szeretetre, segítőkészségre tanít bennünket. Fel kell ismernünk, hogy az ember nem mindenható, hogy emberi tartással, méltósággal, belső erővel vagyunk képesek viszonyulni ehhez a félelemkeltő világhoz.

A szabálytartás, az utasítások feltétel nélküli elfogadása kötelező! A belső erővel rendelkező ember képes a legnagyobb mértékben nemesen meghajolni a szabályok előtt.

Most a láthatatlan ellenséget kell legyőznünk és ez nemes személyiségtulajdonságok felhangosítását igényli, mint a segítőkészség, az elfogadás, önuralom, a zártság – izoláció elviselése. Ugyanakkor sok ember aktivitását, szolidaritását, tehát a „gáton való megfelelést” is megköveteli.

Mindenki annyit nyújtson, amit az ő egészségi állapota, helyzete, tudása lehetővé tesz. Ebből a drámából senki sem vonhatja ki magát. A régi reakcióink, viselkedési megnyilvánulásaink sokaságát kell felülírnunk, emberi viszonyulásokat előtérbe helyzeni.

Több jóakaratú ember kell, aki toleráns, türelmes, kedves, segítőkész és együttérző. Ezekben a tulajdonságokban pedig nem elég hinni, meg is kell testesíteni őket.

Mindenkinek látnia kell a saját parányiságát és ugyanakkor tudnia, hogy az emberi összefogással „óriássá” nőhetünk.

Egyik legfontosabb üzenete ennek a krízishelyzetnek, hogy változtassunk a nézőpontunkon: „Ne úgy gondolkodjunk, hogy mi vagyunk kizárva, hanem, hogy a vírust kell kizárni!”

Intézményünk minden szakembere ennek szellemiségében folytatja munkáját és segíti a hozzánk forduló embertársainkat!

Rólunk: Az intézmény szociális alapszolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató, mely a szociális és/vagy mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, krízishelyzetbe került személyek, családok számára nyújt prevenciós szolgáltatást, fejti ki családsegítő tevékenységét és működteti a helyettes szülői hálózatot.

Az intézmény feladata a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatások, programok nyújtása.

Alternatív napközbeni ellátást biztosít a csellengő, vagy egyéb okból veszélyeztetett iskolás korú gyermekek számára.

Szakemberei családsegítői, esetmenedzseri, óvodai és iskolai szociális segítői, tanácsadói, és szociális asszisztensi feladatokat látnak el, ellátásokat közvetítenek, és szervezési tevékenységet végeznek.

Intézmény vezetője: Dr. Kaszás Dr. Kocijančič Gizella Igazgató (klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta)