Helyettes szülői hálózat

 

  1. Illetékességi területe

 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

 

  1. Szolgáltatás célja, feladata

A helyettes szülő tevékenysége a gyermekvédelmi gondoskodás rendszerében a gyermekjóléti alapellátások közül a személyes gondoskodást nyújtó átmeneti gondozás egyik formája.

A gyermekjóléti alapellátás biztosításával a családoknak lehetőségük van igénybe venni olyan szolgáltatást, amely a szülők kötelességeinek és feladatainak ellátását, vagy aktuális nehézségeik megoldását segíti. Mindezeket a települési önkormányzat annak érdekében nyújtja, hogy erősödjön a család megtartó ereje, ne alakuljon ki a gyermekek veszélyeztetettsége, vagy ha kialakult lehessen megszüntetni.

A helyettes szülői elhelyezés során a helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását saját háztartásában biztosítja, amely addig tart, amíg a vérszerinti szülő akadályoztatott gyermeke gondozásában, de legfeljebb tizenkettő hónapig.

Ha a tizenkét hónap eltelt, és a gyermek valamilyen oknál fogva mégsem térhet vissza a vérszerinti családi környezetébe, az elhelyezés további hat hónappal, szükség esetén a tanítási év végéig meghosszabbítható. Az átmeneti elhelyezést meg kell szüntetni, ha a rászorultság oka időközben megszűnik, vagy ha a szülő kéri.

A  szolgáltatás tehát az átmeneti gondozást, ennek keretében a gyermek teljes körű ellátását családi környezetben, speciálisan erre a feladatra felkészített családoknál biztosítja a szülő akadályoztatásának az időtartamára.

A jogszabály értelmében az ellátás igénybevételének indoka lehet egészségügyi körülmény, életvezetési probléma, indokolt távollét, vagy más akadályoztatás.

A szolgáltatást a vérszerinti szülők önkéntesen veszik igénybe, az ellátás tartalmát, időtartamát, az elhelyezés kezdetét és a végét, a szülő igénye alapján közösen határozzák meg. A vérszerinti szülő és a szolgáltatást nyújtó közös feladata, hogy a gyermek elhelyezése alatt, a szülő és gyermeke kötődését, személyes kapcsolatát a lehető legmagasabb szinten tartsák, és mindeközben a gyermek hazakerülése érdekében a család problémáját minél rövidebb idő alatt megoldják.

A szolgáltatás kezdetétől fontos alapelv, hogy a veszélyeztetett gyermekeket nem a saját szüleiktől kell megvédeni, hanem a krízishelyzetbe jutott szülő megsegítésén keresztül, az ő partnereként, az ő aktív részvételével eredményesebb preventív gyakorlatot lehet megvalósítani.

Intézményünknek 2015.07.01-től 5 helyettes szülőre és 11 férőhelyre van érvényes működési engedélye.

 

szechenyi 2020 logo